Condicions generals de compra

Benvinguts a LABOTIGADELAIAIA.COM

LABOTIGADELAIAIA.COM és gestionada per de SEASON ADVERTISING,S.L., societat limitada amb domicili al C/ Llull 70-72, 2n-1a de Barcelona C.P. 08005 amb NIF B-63780928 inscrita en el registre mercantil de Barcelona en data 30 de març de 2005, Volum 37.362, Llibre 0, Foli 152, Secció GENERAL, Full 308924. D’ara endavant es denominarà Season.

Si voleu contactar amb Season podeu fer-ho a través del correu electrònic info@season.com.

Season es reserva el dret a la modificació de les Condicions de Venda, així com de l’Avís legal o la Política de Privacitat sense previ avís. És per això, recomanable llegir-los cada vegada abans de realitzar una comanda.

Objecte

L’objecte de les presents Condicions Generals és la regulació de la venda per part de Season, dels serveis i productes oferts a través del canal online, web i xarxes socials, en el seu cas (tots ells, en endavant el Lloc o la Web), a canvi d’una prestació per part del client.

Mitjançant l’acceptació de les presents condicions, el Client es compromet a respectar els termes i condicions que les mateixes figuren, així com les normes disposades en altres textos legals de la pàgina web.

Entrada en vigor

Aquestes Condicions Generals, juntament amb la seva confirmació de comanda, constitueixen el contracte entre Season i el Client per a la prestació del servei així com per al subministrament dels productes, no sent aplicable ningunes altres Condicions.

S’entendrà que el Client està d’acord amb les condicions generals que es prevegin en aquest text des del moment en què accepta que ha llegit i està d’acord amb les mateixes mitjançant els mecanismes que a aquest efecte es disposin en la web.

Fer una comanda

Per a poder realitzar una comanda, el Client haurà de ser major d’edat.

El Client haurà d’emplenar el formulari de presa de dades que es troba en la web amb caràcter previ a la finalització de la comanda de què es tracti.

Quan el Client finalitzi la seva comanda, se li remetrà un correu electrònic amb la confirmació de la comanda i els detalls d’aquesta.

En cas que hi hagi algun problema amb l’enviament de la comanda o algun dels productes continguts en aquest, per exemple a causa de problemes amb la descatalogació del producte o falta d’estoc, ens posarem en contacte amb el client el més aviat possible per a informar-lo sobre la situació i suggerir-li productes alternatius que pugui desitjar comprar o bé proposar-li la devolució de qualsevol suma de diners que ens hagués satisfet per tals productes que no poguessin lliurar-se en termini.

Afegir un article en la cistella de la compra no garanteix que quedi reservat per al client, ja que altres clients poden haver-lo comprat mentre estaven navegant en la web.

En el moment que s’ha completat el procés de pagament, el producte queda reservat per al client.

Preus

El preu de cada producte vindrà determinat clarament en la pàgina web. El preu i les condicions dels productes oferts podran variar, però en qualsevol cas sempre regiran per al Client el preu i les condicions que hi havia quan va realitzar la comanda.

Ens reservem el dret a cobrar la comanda per endavant des del moment de finalització de comanda per part del Client, sense perjudici de la facultat d’aquest d’anul·lar la comanda o procedir a la seva devolució en els termes legals i els disposats en la web.

Tots els preus inclouen l’IVA I les despeses de enviament, a no ser que s’indiqui el contrari.

Disponibilitat

Cal tenir en compte que les comandes seran enviades dins dels límits d’estoc disponibles i disposats en la web. Si algun dels productes de la seva comanda, una vegada facturat, no estigués disponible i constés com a disponible per error de Season, proposarem un article de qualitat i preu equivalent en substitució del producte no disponible. En cas que no accepti el producte substitutiu proposat o no vulgui esperar a la seva disponibilitat, procedirem al reemborsament del producte.

Pagament de productes

A la data de les presents Condicions Generals, es posa a la disposició del Client únicament el mètode de pagament amb targeta de crèdit/dèbit: la comanda del Client serà tramitada quan el pagament hagi estat autoritzat pel seu banc o caixa. El pagament en línia amb targeta de crèdit es realitza a través del sistema de seguretat “Secure Socket Layer”, que codifica les seves dades bancàries quan són transmesos per Internet.

Per raons de seguretat, es poden verificar totes les comandes pagades amb targeta bancària.

Season es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

Per l’acceptació d’aquestes condicions el client accepta la comunicació de la seva factura per via electrònica (correu electrònic). El Client podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment informant Season per escrit.

Lliurament dels productes

Enviarem al Client els seus productes, directe a l’adreça de lliurament que figuri en el seu formulari de dades personals o en l’adreça que hagués indicat com a adreça de lliurament en el formulari corresponent.

En la pàgina web, concretament en la cistella de compra, s’indica l’import de les despeses d’enviament abans de realitzar-se la compra.

Si l’article es mostra com a disponible en realitzar la comanda, el termini entre el tancament de comandes i la data del primer intent de lliurament de l’empresa de transports en el lloc determinat serà de màxim 2 dies laborables una vegada confirmat el cobrament del mateix en funció de la forma de pagament. Aquest termini podrà variar en funció de diversos factors com a disponibilitat de l’article, temps de preparació de comanda en circumstàncies especials, períodes vacacionals, incidències de l’empresa de transports, etc.

Lliurarem el producte una vegada hagi verificat que la realització efectiva del pagament s’ha executat correctament i, després, lliurarà el producte segons l’opció triada.

Entenem les hores i els dies com a hores i dies laborables, excloent així els dissabtes i els diumenges i els dies festius. Si per alguna causa imputable a Season se superés el termini estimat, li comunicarem la incidència i se li proposaran solucions alternatives.

Per als lliuraments a domicili, el Client haurà de fer el possible perquè ell o una altra persona designada es trobin en el domicili indicat per a rebre el paquet. En cas de no estar la primera vegada, el transportista insistirà almenys una segona vegada. Si encara no es pogués lliurar la comanda, aquest serà lliurat en un punt de recollida durant almenys 1 setmana, informant el client d’això. Si encara no s’ha recollit serà retornat a Season amb la consegüent devolució al Client del pagament efectuat menys les despeses d’enviament o devolució de la mercaderia que seran a càrrec del Client.

Garantia dels productes

En els casos en què el Client consideri que en el moment del lliurament el producte no s’ajusta a l’estipulat (diferent del dret al desistiment de productes previst en l’apartat següent), haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de manera immediata mitjançant correu electrònic (hola@labotigadelaiaia.com) indicant les dades de la comanda així com el deterioriorament o l’error en la producte servit, on li indicarem la forma de procedir.

El producte podrà retornar-se físicament en les nostres oficines o pel mitjà de transport que Season indiqui al Client. Season assumirà les despeses de transport corresponents.

Procedirem a examinar el producte retornat i li comunicarem per email o telèfon si escau la devolució o substitució d’aquest, en el seu cas. La devolució o substitució de l’article s’efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 7 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix la devolució de l’import o substitució de l’article no conforme.

La devolució, en el seu cas, s’efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per a pagar la compra, i es realitzarà en un termini màxim de 14 dies naturals.

Queden exclosos d’aquest criteri els drets reconeguts per la legislació vigent que, en qualsevol cas, seran respectats per totes dues parts.

Dret de desestiment

Té vostè dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte sense necessitat de justificació tret de les excepcions que per a l’exercici del dret de desistiment preveu la normativa aplicable i, en particular, la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Determinats productes venuts a través de Season són subministrats en la web com packs o paquets compostos, al mateix temps, per diversos productes. Aquests paquets són considerats un producte en si mateix.

No s’acceptarà la devolució dels productes conforme a la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris quan:

  1. Es tracti de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
  2. Es tracti de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, considerant a aquest efecte també qualsevol dels articles continguts en un pack.
  3. Es tracti de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

Per a exercir el dret de desistiment, haurà de notificar-nos prèviament la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic).

En la mesura que sigui possible el producte ha de ser retornat en la seva caixa o embalatge original extern i ben protegit per a evitar danys en el transport i amb la seva etiqueta o etiquetes originals. A més cal incloure tota la documentació original (en el seu cas), tal com ho va rebre en el seu domicili.

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, inclosos les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del contracte actual. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament.

No obstant l’anterior, podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució d’aquests, segons quina condició es compleixi primer, tret que expressament optem per recollir els béns pels nostres propis mitjans, la qual cosa li comunicaríem oportunament.

En cas de no recollir nosaltres els béns, haurà de retornar-nos o lliurar-nos directament els béns o a l’adreça que consta en l’avís legal d’aquesta web, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Caldrà que vostè assumeixi el cost directe de devolució dels béns. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. 

L’empresa es veu en el dret de rebutjar qualsevol producte que no vingui en les condicions aptes per a la seva posterior venda. Aquests productes seran retornats al remitent sense previ avís.

Servei post-venda

Si desitja contactar amb el nostre Servei d’Atenció al Client per a qualsevol dubte o aclariment abans, durant o després d’una venda pot fer-ho per qualsevol dels mitjans habilitats en la Web a tals efectes.

Obligacions de les parts

Season es compromet a posar a la disposició del Client tota la informació necessària relativa als productes que ofereix així com a les comandes i no es fa responsable de la no execució de les presents condicions en cas de força major i en cas de falta del Client o d’un fet imprevisible per part d’una persona aliena al contracte.

El Client es compromet a emplenar els formularis de comanda i els seus camps segons les instruccions indicades. Season protegirà les dades conforme a la llei. El Client també es compromet a abonar el preu del producte, amb els impostos corresponents i les despeses d’enviament.

Li recordem que és aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes comprats. Season no es responsabilitza de qualsevol pèrdua de dades, arxius o, en general, de qualsevol mal que resultés d’una fallada de còpia de seguretat per part del Client de les dades contingudes en els productes adquirits.

Season no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d’una utilització inadequada dels productes venuts a través de la web.

La venda de begudes alcohòliques aquesta prohibida a menors de 18 anys. Si la cistella de compra inclogués algun tipus de beguda alcohòlica de qualsevol tipus, el client certifica mitjançant la confirmació de la compra que compleix que l’edat legal per a realitzar aquesta compra.